"contribute papers" — Słownik kolokacji angielskich

contribute papers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz papiery
  1. contribute czasownik + paper rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He contributed many technical and scientific papers in the field of heat transfer.

powered by  eTutor logo