"contribute an amount" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpłać ilość
  1. contribute czasownik + amount rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The results will contribute a large amount of useful data to our research.

powered by  eTutor logo