"continuously send" — Słownik kolokacji angielskich

continuously send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągle wyślij
  1. send czasownik + continuously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead he continuously sends men to a senseless death with seemingly no tactics at all.