"continue one's ways" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: continue the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuować czyjś drogi
  1. continue czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The girls decided to continue their way up and wait for the rest to return.

    Podobne kolokacje: