"continue the way" — Słownik kolokacji angielskich

continue the way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj drogę
  1. continue czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The girls decided to continue their way up and wait for the rest to return.

    Podobne kolokacje:

podobne do "continue the way" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "continue the way" po polsku — Słownik angielsko-polski

inne