"continue one's way" — Słownik kolokacji angielskich

continue one's way kolokacja
Popularniejsza odmiana: continue the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuować czyjś droga
  1. continue czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The girls decided to continue their way up and wait for the rest to return.

    Podobne kolokacje: