"contain sugar" — Słownik kolokacji angielskich

contain sugar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj cukier
  1. contain czasownik + sugar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If you eat something that contains sugar, these symptoms may last only a short time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo