"add sugar" — Słownik kolokacji angielskich

add sugar kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj cukier
  1. add czasownik + sugar rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes I added cream and sugar, but for the first cup of the day, black would do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo