"contain ports" — Słownik kolokacji angielskich

contain ports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj porty
  1. contain czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    These sectors can contain planets, ports, ships, mines, fighters, and beacons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo