"contain money" — Słownik kolokacji angielskich

contain money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogranicz pieniądze
  1. contain czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    President Bush had said he would veto the legislation if it contained money for abortion.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo