"contain bits" — Słownik kolokacji angielskich

contain bits kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj kawałki
  1. contain czasownik + bit rzeczownik
    Silna kolokacja

    Slowly she realized that the debris on the floor contained bits of color, bright red and white.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo