BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"contain a cover" — Słownik kolokacji angielskich

contain a cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj nakrycie
  1. contain czasownik + cover rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It contains eight covers and one live version of an original.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo