"consult books" — Słownik kolokacji angielskich

consult books kolokacja
Popularniejsza odmiana: consult one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprawdź w książkach
  1. consult czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The idea is that people come here to consult books."