"consult one's book" — Słownik kolokacji angielskich

consult one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsultować się czyjś książka
  1. consult czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "The idea is that people come here to consult books."