MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"consult waste company" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsultować się z odpadami spółka
  1. consult czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You may also consult your pharmacist or local waste disposal company.

powered by  eTutor logo