ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"consult physician professional" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): konsultować się z lekarzem profesjonalista
  1. consult czasownik + professional rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Consult your healthcare professional (e.g., doctor or pharmacist) for more in formation.

powered by  eTutor logo