"consider ways" — Słownik kolokacji angielskich

consider ways kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj drogi
  1. consider czasownik + way rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The school is also considering other ways to integrate technology and education.

    Podobne kolokacje: