"connect together" — Słownik kolokacji angielskich

connect together kolokacja
Popularniejsza odmiana: connected together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połącz razem
  1. connect czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Other parts of the house are connected together through a hall.

powered by  eTutor logo