"connected together" — Słownik kolokacji angielskich

connected together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połączony razem
  1. connect czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Other parts of the house are connected together through a hall.

powered by  eTutor logo