BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"comprise several schools" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): twórz kilka szkół
  1. comprise czasownik + school rzeczownik
    Silna kolokacja

    While comprising a small school, the subject economics at the University has a long history.

powered by  eTutor logo