Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"school" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

school rzeczownik

rzeczownik + school
Kolokacji: 575
law school • grammar school • charter school • Graduate School • grade school • Sunday school • Yale School • Wharton School • ...
school + rzeczownik
Kolokacji: 514
school district • school student • school system • school teacher • school board • school official • school bus • school principal • ...
school + czasownik
Kolokacji: 284
school caters • school offers • school teaches • school operates • school participates • school enrolls • school opens • school serves • ...
czasownik + school
Kolokacji: 338
attend school • quit school • finish school • enter school • skip school • teach school • leave school • start school • school run • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. quit school = pozbawiony szkoła quit school
6. skip school = opuszczać zajęcia w szkole skip school
7. leave school = opuścić szkołę, rzucić szkołę leave school
9. school run = bieg szkolny school run
12. support schools = wsparcie szkoły support schools
13. school based = szkoła oparła school based
14. provide schools = dostarcz szkołom provide schools
19. dedicate about schools = poświęć o szkołach dedicate about schools
22. enroll at one's school = zapisać przy czyjś szkoła enroll at one's school
24. begin school = zacznij szkołę begin school
26. attend at the school = bądź obecnym przy szkole attend at the school
28. contain for schools = zawieraj dla szkół contain for schools
  • While comprising a small school, the subject economics at the University has a long history.
  • Beginning with the 2012 football season, districts will comprise eight schools.
  • It comprises 14 schools with 68 teaching and research sections.
  • The village comprises a post office, small shop, hotel, a primary school and a church.
  • Iran's educational system comprises many schools and universities scattered throughout the country.
  • The university came to comprise nine colleges and schools.
  • It comprises eight small public schools located in eastern and northeastern Kansas.
  • The university comprises nine faculties and seven graduate schools (as of April 2010).
  • The league comprises schools known for their academic rigor, but the quality of play in all sports is fairly high.
  • In 1936 Alfred comprised a school, several dwellings, and surrounding farms.
31. establish as a school = zyskaj reputację szkoły establish as a school
32. help schools = pomoc szkoły help schools
34. school followed = szkoła nastąpiła school followed
35. train at the Central School = pociąg przy Szkole Znajdującej się w centrum miasta train at the Central School
36. find close to the school = znajdź blisko szkoły find close to the school
37. zoned to schools = podzielony na strefy do szkół zoned to schools
38. change schools = szkoły zmiany change schools
39. finance schools = szkoły finansowe finance schools
40. reach school = zasięg szkoła reach school
42. get schools = mieć szkoły get schools
43. want schools = chciej szkoły want schools
44. oversee schools = nadzoruj szkoły oversee schools
50. school is located = szkoła znajduje się school is located
55. school is situated = szkoła jest usytuowana school is situated
56. stay in school = przebywaj w szkole stay in school
57. school is affiliated = szkoła jest przyjęta w poczet school is affiliated
58. walk to school = spacer do szkoły walk to school
59. school is funded = szkoła jest sfinansowana school is funded
60. need schools = szkoły potrzeby need schools
61. convert into a school = neofita do szkoły convert into a school
62. assist schools = pomóż szkołom assist schools
63. school is housed = szkoła jest zapewniona mieszkanie school is housed
64. educate in schools = poinformuj o szkołach educate in schools
65. school is renamed = szkoła jest przemianowana school is renamed
66. school is ranked = szkoła jest umieszczona w rankingu school is ranked
67. learn in school = naucz się w szkole learn in school
68. school is rated = szkoła jest ceniona school is rated
71. offer school = oferta szkoła offer school
75. apply to schools = staraj się o przyjęcie do szkół apply to schools
79. school is forced = szkoła jest sforsowana school is forced
80. school is awarded = szkoła jest przyznana school is awarded
86. school is considered = szkoła jest uznawana school is considered
87. school is rebuilt = szkoła jest odbudowana school is rebuilt
88. work with schools = praca ze szkołami work with schools
89. pay for schools = zapłać za szkoły pay for schools
91. get into school = dostań się do szkoły get into school
92. school is divided = szkoła jest podzielona school is divided
94. work in schools = praca w szkołach work in schools
95. bring to school = przynieś do szkoły bring to school
97. get to school = dostań się do szkoły get to school
100. drive to school = jazda do szkoły drive to school
przymiotnik + school
Kolokacji: 427
high school • public school • secondary school • primary school • elementary school • private school • middle school • medical school • ...
przyimek + school
Kolokacji: 48
after school • to school • from school • in school • before school • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.