"completely broken" — Słownik kolokacji angielskich

completely broken kolokacja
Popularniejsza odmiana: completely break
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całkowicie rozbity
  1. break czasownik + completely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    You saw how completely broken she was at the news of her husband's death.