BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"complete one's obligations" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kończyć czyjś obowiązki
  1. complete czasownik + obligation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Barbirolli returned to New York to complete his contractual obligations to the Philharmonic.

powered by  eTutor logo