ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"comment received" — Słownik kolokacji angielskich

comment received kolokacja
Popularniejsza odmiana: receive comments
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz spotkał się
  1. receive czasownik + comment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Officials say they do not know of any other issue that received 1,000 comments.

    Podobne kolokacje: