"comment powered" — Słownik kolokacji angielskich

comment powered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz zasilał
  1. power czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

    Podobne kolokacje: