"comment is removed" — Słownik kolokacji angielskich

comment is removed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komentarz jest usunięty
  1. remove czasownik + comment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Don't understand why my previous comment was removed.

    Podobne kolokacje: