"command a company" — Słownik kolokacji angielskich

command a company kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozkaż spółce
  1. command czasownik + company rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I will try to do as you ask - to command a company of your men.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo