"come shortly" — Słownik kolokacji angielskich

come shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyjdź wkrótce
  1. come czasownik + shortly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They continued walking and shortly came to a dead end.

    Podobne kolokacje: