"clearly send" — Słownik kolokacji angielskich

clearly send kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej wyślij
  1. send czasownik + clearly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But, he said, "The case clearly sends a message to parents that they are not free to neglect and mistreat children without consequence."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo