"clearly get" — Słownik kolokacji angielskich

clearly get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyraźniej dostań
  1. get czasownik + clearly przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She is clearly still getting a grip on her deeper side.

powered by  eTutor logo