"civilian authority" — Słownik kolokacji angielskich

civilian authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): władza cywila
  1. civilian przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The statement said he had been detained by civilian authorities in the area.

powered by  eTutor logo