"civilian life" — Słownik kolokacji angielskich

civilian life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cywil życie
  1. civilian przymiotnik + life rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can't go around putting civilian lives at risk to make political points.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo