"choose women" — Słownik kolokacji angielskich

choose women kolokacja
Popularniejsza odmiana: choose a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz kobiety
  1. choose czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They never choose a woman, mind you! I think that would actually be a good idea.

    Podobne kolokacje: