"choose a woman" — Słownik kolokacji angielskich

choose a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz kobietę
  1. choose czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They never choose a woman, mind you! I think that would actually be a good idea.

    Podobne kolokacje: