"chase a ball" — Słownik kolokacji angielskich

chase a ball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): goń piłkę
  1. chase czasownik + ball rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Children still chase a ball there but it isn't the same.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo