"catch the eyes" — Słownik kolokacji angielskich

catch the eyes kolokacja
Popularniejsza odmiana: catch one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): złap oczy
  1. catch czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They caught each other's eyes for a second and quickly looked away.

    Podobne kolokacje: