"carry a way" — Słownik kolokacji angielskich

carry a way kolokacja
Popularniejsza odmiana: carry the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieś drogę
  1. carry czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We cannot carry him all the way to the Hall.

    Podobne kolokacje: