ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"buy several worth" — Słownik kolokacji angielskich

buy several worth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować kilka warty
  1. buy czasownik + worth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Children cannot buy $150 billion worth of drugs a year.

    Podobne kolokacje: