"prove one's worth" — Słownik kolokacji angielskich

prove one's worth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udowadniać czyjś wartość
  1. prove czasownik + worth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Or she might be able to stay, with a new contract and good pay if she'd proved her worth.

powered by  eTutor logo