"get one's worth" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get one's worth" po angielsku

rzeczownik
 1. wartość (moralna, praktyczna, finansowa) [niepoliczalny]
  The coach doesn't appreciate his real worth. He's got a talent. (Trener nie docenia jego prawdziwej wartości. On ma talent.)
  "The Great Gatsby" has literary worth. ("Wielki Gatsby" ma wartość literacką.)
  He has proven his worth. (Dowiódł swojej wartości.)
  link synonim: value

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. być godzien czegoś, być wart czegoś
  He was always a scum, he's not worth crying. (On zawsze był łajdakiem, nie jest wart płaczu.)
  Don't cry, he's not worth it. (Nie płacz, on nie jest tego wart.)
 2. być wartym zrobienia czegoś
  It was worth going there. (Warto było tam jechać.)
 1. być wartym czegoś, być wartym ileś
  This watch is worth about $400. (Ten zegarek jest warty około 400 dolarów.)
  Is that worth the extra fees? (Czy jest to warte dodatkowych opłat?)
  It wasn't worth all the effort. (To nie było warte całego tego wysiłku.)
  This film is worth seeing. The best actors play in it. (Ten film jest warty obejrzenia. Grają w nim najlepsi aktorzy.)
  Is the prize worth our effort? (Czy ta nagroda jest warta naszego wysiłku?)

"get one's worth" — Słownik kolokacji angielskich

get one's worth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać czyjś wartość
 1. get czasownik + worth rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The question of which big market gets its money's worth is another.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo