ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"buy numbers" — Słownik kolokacji angielskich

buy numbers kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a number
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup liczby
  1. buy czasownik + number rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was getting possible to buy quite a number of home products.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo