"buy a number" — Słownik kolokacji angielskich

buy a number kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup liczbę
  1. buy czasownik + number rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was getting possible to buy quite a number of home products.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo