"buy freedom" — Słownik kolokacji angielskich

buy freedom kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy one's freedom
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup wolność
  1. buy czasownik + freedom rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In only three years, he made enough money to buy his own freedom.

    Podobne kolokacje: