ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"guarantee freedom" — Słownik kolokacji angielskich

guarantee freedom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolność gwarancyjna
  1. guarantee czasownik + freedom rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The nation is based on belief in God, but the state guarantees religious freedom for all.

powered by  eTutor logo