"restrict freedom" — Słownik kolokacji angielskich

restrict freedom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ograniczaj swobodę
  1. restrict czasownik + freedom rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What gives him the right to restrict a Member's freedom of action?