"buy one's freedom" — Słownik kolokacji angielskich

buy one's freedom kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kupować czyjś wolność
  1. buy czasownik + freedom rzeczownik
    Silna kolokacja

    In only three years, he made enough money to buy his own freedom.

    Podobne kolokacje: