BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"burn several tons" — Słownik kolokacji angielskich

burn several tons kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spal kilka ton
  1. burn czasownik + ton rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A typical blockade runner would burn 50-60 tons of coal a day.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo