"build one's company" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: build a company
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budować czyjś spółka
  1. build czasownik + company rzeczownik
    Luźna kolokacja

    By 2011, he had built the company to a staff of nearly 200.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo