"broadcast one's show" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: broadcast the show
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program czyjś widowisko
  1. broadcast czasownik + show rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No plans have been announced to broadcast the show in other countries.

powered by  eTutor logo