"broadcast the show" — Słownik kolokacji angielskich

broadcast the show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): transmituj widowisko
  1. broadcast czasownik + show rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    No plans have been announced to broadcast the show in other countries.

powered by  eTutor logo